Windows 8.1 한국어 x86/x64 (K – KN – Pro K – Pro KN) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

Bộ cài Windows 8.1 Hàn Quốc tất cả các phiên bản 32bit, 64bit. Được down từ link tải trực tiếp của Microsoft. úp lại cho ae nào cần.   Windows 8.1 K File: Windows_8.1_한국어_K_x86.iso Size: 2.56 GB (2,757,230,592 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_한국어_K_x64.iso Size: 3.31 GB (3,562,536,960 bytes) Link: Tải …

Read More »

Windows 8.1 US x86/x64 (N – Pro N – Pro – Single) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

  Windows 8.1 N File: Windows_8.1_N_x86.iso Size: 2.39 GB (2,569,535,488 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_N_x64.iso Size: 3.10 GB (3,336,044,544 bytes) Link: Tải về tại đây     Windows 8.1 Pro N File: Windows_8.1_Pro_N_x86.iso Size: 2.38 GB (2,559,639,552 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_Pro_N_x64.iso Size: 3.09 GB (3,322,216,448 bytes) …

Read More »

Windows 8 US x86/x64 (Pro – Enterprise – AIO)

  Windows 8 Pro File: Windows 8 Pro x86.iso Size: 2.45 GB (2,632,460,288 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows 8 Pro x64.iso Size: 3.24 GB (3,488,145,408 bytes) Link: Tải về tại đây   Windows 8 Enterprise File: Windows 8 Enterprise x64.iso Size: 3.25 GB (3,490,912,256 bytes) Link: Tải về tại …

Read More »

Driver EasyDrv7 v7.17.719.2 Final (2017.07.24)

Giới thiệu: EasyDrv v7 Phiên bản Driver: EasyDrv7_7.17.719.2_Final (2017.07.24) Hệ thống hỗ trợ: Windows 7 (x86 / x64), Windows 10 (x86 / x64) Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Trung Hướng dẫn chạy cài đặt bộ Drivers “EasyDrv7” 文件: EasyDrv7_Win7.x64_7.17.719.2.zip 大小: 2708021582 字节 修改时间: 2017年7月24日, 14:56:06 MD5: 7D664F4879F81387A5F2C6C9C1CF4FEA SHA1: 3509E23828C297707407BA4B37C62FBBD544145D CRC32: …

Read More »