Home / GHOST / Công Cụ Tạo Ghost

Công Cụ Tạo Ghost

Easy Sysprep 4.5.31.611 Mới nhất, Công cụ hỗ trợ tạo ghost tốt nhất.

Nói đến ES4 thì mình cũng không cần phải giới thiệu nhiều, các bạn ai làm ghost cũng đều quen thuộc với những công cụ hỗ trợ làm ghost chuyên nghiệp này. Name: Easy Sysprep v4 (ES4) Version: 4.5.31.611 OS Support: Windows XP(x86), Windows 7(x86/x64), Windows 8/8.1(x86/x64), Windows 10(x86/x64) Language …

Read More »