Home / WINDOWS ISO

WINDOWS ISO

Windows 8.1 한국어 x86/x64 (K – KN – Pro K – Pro KN) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

Bộ cài Windows 8.1 Hàn Quốc tất cả các phiên bản 32bit, 64bit. Được down từ link tải trực tiếp của Microsoft. úp lại cho ae nào cần.   Windows 8.1 K File: Windows_8.1_한국어_K_x86.iso Size: 2.56 GB (2,757,230,592 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_한국어_K_x64.iso Size: 3.31 GB (3,562,536,960 bytes) Link: Tải …

Read More »

Windows 8.1 US x86/x64 (N – Pro N – Pro – Single) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

  Windows 8.1 N File: Windows_8.1_N_x86.iso Size: 2.39 GB (2,569,535,488 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_N_x64.iso Size: 3.10 GB (3,336,044,544 bytes) Link: Tải về tại đây     Windows 8.1 Pro N File: Windows_8.1_Pro_N_x86.iso Size: 2.38 GB (2,559,639,552 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_Pro_N_x64.iso Size: 3.09 GB (3,322,216,448 bytes) …

Read More »

Windows 8 US x86/x64 (Pro – Enterprise – AIO)

  Windows 8 Pro File: Windows 8 Pro x86.iso Size: 2.45 GB (2,632,460,288 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows 8 Pro x64.iso Size: 3.24 GB (3,488,145,408 bytes) Link: Tải về tại đây   Windows 8 Enterprise File: Windows 8 Enterprise x64.iso Size: 3.25 GB (3,490,912,256 bytes) Link: Tải về tại …

Read More »

Windows Server 2012 Nguyên Gốc Microsoft

Windows Server 2012 Nguyên Gốc Microsoft Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung …

Read More »

Bộ cài Windows Server 2008

Bộ cài Windows Server 2008 Cài không cần điền Key. Related posts (bài viết liên quan): Visual Studio 2008 Công cụ tạo USB Dual Boot UEFI – Legacy Tất Cả Trong 1 (Update 12/09/2016) hỗ trợ tốt USB 3.0 cài windows 7 8.1 10 và các dòng server Windows Server …

Read More »