Home / WINDOWS ISO / Server 2012

Server 2012

Windows Server 2012 Nguyên Gốc Microsoft

Windows Server 2012 Nguyên Gốc Microsoft Windows Server 2012 đã được phát hành chính thức từ ngày mùng 9 tháng Chín và rất nhiều chuyên gia IT và quản trị viên hệ thống đang tiến hành đánh giá trước khi triển khai phần mềm. Hệ điều hành được bổ sung …

Read More »