Home / WINDOWS ISO / Windows 8.1

Windows 8.1

Windows 8.1 한국어 x86/x64 (K – KN – Pro K – Pro KN) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

Bộ cài Windows 8.1 Hàn Quốc tất cả các phiên bản 32bit, 64bit. Được down từ link tải trực tiếp của Microsoft. úp lại cho ae nào cần.   Windows 8.1 K File: Windows_8.1_한국어_K_x86.iso Size: 2.56 GB (2,757,230,592 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_한국어_K_x64.iso Size: 3.31 GB (3,562,536,960 bytes) Link: Tải …

Read More »

Windows 8.1 US x86/x64 (N – Pro N – Pro – Single) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

  Windows 8.1 N File: Windows_8.1_N_x86.iso Size: 2.39 GB (2,569,535,488 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_N_x64.iso Size: 3.10 GB (3,336,044,544 bytes) Link: Tải về tại đây     Windows 8.1 Pro N File: Windows_8.1_Pro_N_x86.iso Size: 2.38 GB (2,559,639,552 bytes) Link: Tải về tại đây File: Windows_8.1_Pro_N_x64.iso Size: 3.09 GB (3,322,216,448 bytes) …

Read More »