Home / DRIVERS / EasyDrv / Driver EasyDrv7 v7.17.413.3 beta (2017.4.28) cập nhật mới nhất tính đến hiện nay!

Driver EasyDrv7 v7.17.413.3 beta (2017.4.28) cập nhật mới nhất tính đến hiện nay!


Giới thiệu: EasyDrv v7
Phiên bản Driver: v7.17.413.3 (2017.4.28)
Hệ thống hỗ trợ: Windows 7 (x86 / x64), Windows 8, 8.1, 10 xài chung (x86 / x64)
Ngôn ngữ mặc định: Tiếng Trung

Hướng dẫn chạy cài đặt bộ Drivers “EasyDrv7”

 

文件: EasyDrv7_Win7.x64_7.17.413.3.zip
大小: 2562825247 字节
修改时间: 2017年4月27日
MD5: 7EC70B6BED7F2B2F268BC3418C27276D
SHA1: 40AE0F54549D02CC1A9AC8C947EA0F9F6C5D7E9A
CRC32: BDB1E45E
Link: Tải về tại đây

文件: EasyDrv7_Win7.x86_7.17.413.3.zip
大小: 1832326927 字节
修改时间: 2017年4月27日
MD5: 172E6A0460E8E6587B206570E6DE0437
SHA1: 45C6AA7BDD4B15E34F635C6BC2DB224A9EB2F53E
CRC32: CA681849
Link: Tải về tại đây

文件: EasyDrv7_Win10.x64_7.17.413.3.zip
大小: 1419408518 字节
修改时间: 2017年4月27日
MD5: E39A1BB4641917CDB9ED5CE32E2ADBE1
SHA1: EC35E93842D423E5A9BA4F1BF46FD552AF4F3E3B
CRC32: 6B301A1C
Link: Tải về tại đây

文件: EasyDrv7_Win10.x86_7.17.413.3.zip
大小: 1054236996 字节
修改时间: 2017年4月27日
MD5: EB68F4E60931434999D7D4611F9446C8
SHA1: 2C73E9FC35802D55D78594C5A32BD345D1E74BF4
CRC32: B69843F5
Link: Tải về tại đây

Wooden Guitar

Check Also

Driver EasyDrv7 v7.17.719.2 Final (2017.07.24)

Giới thiệu: EasyDrv v7 Phiên bản Driver: EasyDrv7_7.17.719.2_Final (2017.07.24) Hệ thống hỗ trợ: Windows 7 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com

%d bloggers like this: