Home / INTERNET / TRÌNH DUYỆT / Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese, English, Korean (32-bit / 64-bit) Offline Installer

Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese, English, Korean (32-bit / 64-bit) Offline Installer


Title: Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese, English, Korean (32-bit / 64-bit) Offline Installer
Requirements OS: Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10
Author: https://www.mozilla.org/

Firefox Offline 57.0.2 (32 bit) Vietnamese
File: Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese x86.exe
Size: 34.2 MB (35,945,672 bytes)
Link: Tải về tại đây

Firefox Offline 57.0.2 (64 bit) Vietnamese
File: Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese x64.exe
Size: 37.1 MB (38,962,536 bytes)
Link: Tải về tại đây

————————————————–

Firefox Offline 57.0.2 (32 bit) English
File: Firefox Setup 57.0.2 English (US) x86.exe
Size: 34.0 MB (35,748,528 bytes)
Link: Tải về tại đây

Firefox Offline 57.0.2 (64 bit) English
File: Firefox Setup 57.0.2 English (US) x64.exe
Size: 36.8 MB (38,594,416 bytes)
Link: Tải về tại đây

————————————————–

Firefox Offline 57.0.2 (32 bit) Korean
File: Firefox Setup 57.0.2 Korean x86.exe
Size: 34.2 MB (35,937,280 bytes)
Link: Tải về tại đây

Firefox Offline 57.0.2 (64 bit) Korean
File: Firefox Setup 57.0.2 Korean x64.exe
Size: 37.1 MB (38,955,880 bytes)
Link: Tải về tại đây

Check Also

Google Chrome 63.0.3239.84 (32-bit / 64-bit) Offline Installer

Title: Google Chrome 63.0.3239.84 (32-bit / 64-bit) Offline Installer Requirements OS: Windows XP/ Vista / …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com

%d bloggers like this: