Home / INTERNET / TRÌNH DUYỆT / Google Chrome 63.0.3239.84 (32-bit / 64-bit) Offline Installer

Google Chrome 63.0.3239.84 (32-bit / 64-bit) Offline Installer


Title: Google Chrome 63.0.3239.84 (32-bit / 64-bit) Offline Installer
Requirements OS: Windows XP/ Vista / 7 / 8 / 10
Author: Google “www.google.com
Date added – Released: December 10,2017

Chrome Offline (32 bit)
File: ChromeStandaloneSetup.exe
Size: 46.1 MB (48,381,544 bytes)
Link: Tải về tại đây 

Chrome Offline (64 bit)
File: ChromeStandaloneSetup64.exe
Size: 50.0 MB (52,528,232 bytes)
Link: Tải về tại đây

Chrome Enterprise Offline (32 bit)
File: GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi
Size: 46.3 MB (48,574,464 bytes)
Link: Tải về tại đây

Chrome Enterprise Offline (64 bit)
File: GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi
Size: 50.2 MB (52,727,808 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

 

Check Also

Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese, English, Korean (32-bit / 64-bit) Offline Installer

Title: Firefox Setup 57.0.2 Vietnamese, English, Korean (32-bit / 64-bit) Offline Installer Requirements OS: Windows …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com

%d bloggers like this: