Home / WINDOWS ISO / Windows 8.1 / Windows 8.1 US x86/x64 (N – Pro N – Pro – Single) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

Windows 8.1 US x86/x64 (N – Pro N – Pro – Single) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

 Who-s-the-man Windows 8.1 N

File: Windows_8.1_N_x86.iso
Size: 2.39 GB (2,569,535,488 bytes)
Link: Tải về tại đây

File: Windows_8.1_N_x64.iso
Size: 3.10 GB (3,336,044,544 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

 Who-s-the-man Windows 8.1 Pro N

File: Windows_8.1_Pro_N_x86.iso
Size: 2.38 GB (2,559,639,552 bytes)
Link: Tải về tại đây

File: Windows_8.1_Pro_N_x64.iso
Size: 3.09 GB (3,322,216,448 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

 Who-s-the-man Windows 8.1 Pro

File: Windows_8.1_Pro_x86.iso
Size: 2.53 GB (2,723,676,160 bytes)
Link: Tải về tại đây

File: Windows_8.1_Pro_x64.iso
Size: 3.27 GB (3,515,875,328 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

 Who-s-the-man Windows 8.1 Single

File: Windows_8.1_Single_x86.iso
Size: 2.54 GB (2,730,622,976 bytes)
Link: Tải về tại đây

File: Windows_8.1_Single_x64.iso
Size: 3.28 GB (3,528,261,632 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

Check Also

Windows 8.1 한국어 x86/x64 (K – KN – Pro K – Pro KN) Down từ MediaCreationTool của Microsoft nguyên gốc

Bộ cài Windows 8.1 Hàn Quốc tất cả các phiên bản 32bit, 64bit. Được down …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com

%d bloggers like this: