Home / WINDOWS ISO / Windows 8 / Windows 8 US x86/x64 (Pro – Enterprise – AIO)

Windows 8 US x86/x64 (Pro – Enterprise – AIO)

 Who-s-the-man Windows 8 Pro

File: Windows 8 Pro x86.iso
Size: 2.45 GB (2,632,460,288 bytes)
Link: Tải về tại đây

File: Windows 8 Pro x64.iso
Size: 3.24 GB (3,488,145,408 bytes)
Link: Tải về tại đây

 Who-s-the-man Windows 8 Enterprise

File: Windows 8 Enterprise x64.iso
Size: 3.25 GB (3,490,912,256 bytes)
Link: Tải về tại đây

 Who-s-the-man Windows 8 VL AIO (Tất cả trong 1)

File: Windows 8 VL AIO.iso
Size: 4.08 GB (4,385,013,760 bytes)
Link: Tải về tại đây

 

 Who-s-the-man Windows 8 Key

Windows 8 Professional
NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4

Windows 8 Professional N
XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ

Windows 8 Enterprise
32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

Windows 8 Enterprise N
JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Composer

2 comments

  1. Bac ơi. Link ofice dc moi 2003 thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[+] Zaazu Emoticons Zaazu.com

%d bloggers like this: